Staffeldt, A. W. Schack von VI. Billeddyrkelsen

VI
Billeddyrkelsen

Din Tilbeders høitudstrakte Hænder
Til Olympen, Lilla, ei dig bær,
Gienskin af min Lue er det Skiær,
Som saa herligt om din Tinding brænder.

For den første Skiønhed kun antænder
Anende, sig alt mit Hierte her,
Stolte, du kun Billedstøtten er
Jeg i henrykt Dyrkelse omspænder.

229

Mens jeg ved den stille Himmelglands
Dig min skabende Begeistring laaner,
Troer, at dig Urania indvaaner.

Lilla, dog af hendes Stiernekrands,
Ved hvis Straaler selv Daimonen daaner,
Kun et Glimt omspille tør min Sands.