Staffeldt, A. W. Schack von V. Under Moreau's Billede

V
Under Moreau's Billede

Tvefold Hæder den Helt, som Hæder fortiener og afslaaer,
Tvefold seirede han: uden og inden for sig.