Staffeldt, A. W. Schack von Trækfuglen [Fra kolde Himmel hænge]

Trækfuglen

Fra kolde Himmel hænge
De klamme Skyer ned,
Rundt Lunde, Haver, Enge
Henfalme ak! derved.
Forbi er Glædens Dage!
Forbi! forbi! forbi!
O Brødre! hvi bortdrage,
Hvorhen bortdrage I?

Hæld dem! de trække glade
Vidt over Land og Søe,
Til Søndens Palmeblade,
Til krydret Blomst og Frøe.
Paa Qvisten de sig gynge
Ved kiælen Melodi,
213 Men ak! jeg her maae synge:
Forbi! forbi! forbi!

O grumme, grumme Jæger!
Hvad havde jeg dig giort?
Mit Saar vel aldrig læger,
Mit Liv jeg sukker bort.
Opblæst og syg jeg sidder
Ved Aaens Pilesti,
O Grumme! alt mit Qvidder
Er kun: forbi! forbi!

Men du, som hisset støtter
Dig til den huule Piil,
Og til min Klage lytter
Med Vemods matte Smiil,
O snart du mig skal finde
Fra Sorg og Smerte fri
Da lad en Taare rinde
Og suk: forbi! forbi!