Staffeldt, A. W. Schack von III. Fantasticis Sang

III
Fantasticis1) Sang

Aldrig jeg bortødsled' Harpens Klang,
Thi jeg kiender alt hvad Jorden pryder,
Hvad Naturen blind frivilligt yder,
Kunstens Medgift og Fornuftens Tvang.

Bækken lig, som med ustandset Trang
Af Naturens Urne sig udgyder,
Hist blant Stierner, her blant Roser flyder,
Brast af Hiertet Sangerindens Sang.

* 227

Stands, o stands i Flugten! Synligt Mæle,
I Porphyrens gyldne Ar du dvæle,
Aldrig slettet ud ved Tidens Haand.

Men forgiæves! lig en løsnet Aand,
Sangen ned til Lethes Bredder stræber,
Levende paa Sapphos Ekkolæber.