Staffeldt, A. W. Schack von 3. Den italienske Opera seria

3
Den italienske Opera seria

Er det Blændværk? Mon en Guddom leder
Mig til Thetis's Bryllupsgrotte ned,
Mens indbudne Guders Eenighed
Hver en Høitidsgave der omspreder?

Harmonien her i gyldne Kjeder
Drager alle Kunster paa sit Fied;
Et Elysion af Fryd og Fred
Rundt for Sands og Hjerte sig udbreder.

147

Lad Kritik i Trylleriets Hiem,
Eris lig, ubuden, sig indtrænge
Og blandt Kunsterne sin Fakkel slænge!

Thi forgjæves! Harmonien dem
Samlede, i hellig Favn indlukker,
Medens Glædens Taare Faklen slukker.