Staffeldt, A. W. Schack von VII. Sværmerens Huris

VII
Sværmerens Huris1)

Styrt, min Taare! Thi i alle Zoner
Jorden var for dette Hierte tom,
Selv i Hesperidens Helligdom
Og ved Alpers Aftenrødekroner.

Himmelskt baaren hist bag Orioner
Og i Stiernehvirvlen veltet om,
Lokker noget, meer end et Phantom,
Mig med søde Æolsharpetoner.

Ei et Skyggefoster af mit Savn,
Det Urania har hisset baaren
For sin Sangers og Tilbeders Favn.

Huris! Himmelbrud, for mig udkaaren!
Ned fra Himmelen du styrte dig,
Eller op fra Jorden løfte mig!

*