Staffeldt, A. W. Schack von X. Det sande Værd

X
Det sande Værd

Lykken er dybt i vor Barm og ikke i Tidernes Gaver,
Kongen vaager med Sorg, Tiggeren sover i Fred:
Sæt du Tingenes Priis og lad dig af dem ei vurdere,
Da er du rig ved dig selv, kiender, lig Guder, ei Trang.