Staffeldt, A. W. Schack von II. Stoicismus

II
Stoicismus

Tidens Bølge Glædens Boble føder,
Neppe hævet, brister den med Iil,
Ak! og da for hvert et vovet Smiil
Du med Savnets Taarefloder bøder.

Med sin Gienfrydskalk Erindring møder
Lykkens Yndlinger, som Hebe mild,
Som en Eumenide grum og vild,
Savnets Dolk i Vanhælds Bryst hun støder.

Guder kun til gyldne Sædes Rand
Glædens Flugt med evig Lænke binde;
Glemsel flyder kun i Dødens Land:

Thi vær glædeløs! Dig hærdet finde
Hvad din Arm ei stedse kan omvinde,
Eller tabt, din Barm ei glemme kan!