Staffeldt, A. W. Schack von 6. Spaden

6
Spaden

Pogen paa sin Kjephest far' afsted
I Triumph til Lykkens søgte Rige,
Mens Fortuna til den spæde Pige,
Som en spraglet Dukke, svæver ned.

Kun hvor Uskyld og Uvidenhed
Af Naturens Indhegn ei undvige,
Meerbegjær og Anger ikke stige
Op fra Acheron i Glædens Fied.

149

Derfor, Fabio! du overlade
Til Naturens Omsorg hver en Trang,
Tage Retsind kun til Stand og Rang.

Troe mig! Skyldfri Eenfolds tunge Spade
Lett're er end Kongens Septer, hvor
Høit hos Ørnen Sorgens Ugle boer.