Staffeldt, A. W. Schack von Valg

Valg

Væmmelse velter sig mat paa hovnende, guldstukne Divan,
Trang paa skimlede Straa - siig mig, hvor dvæled' du helst?