Staffeldt, A. W. Schack von Det dobbelte Bedrag. Sonnett

Det dobbelte Bedrag
Sonnett

Aldrig nøisomt, længselsvangert, higer
Hiertet efter meer end nu og her,
derfor Haab dets barnlige Begiær
mild med ventet Fryds Phantom beriger.

Men naar da den seene Dag opstiger
og den saligdrømte Fryd er der,
svunden ak! er Yndens Trylleskiær,
thi den kun var Haabets golde Smiger.

»Haabets Smiger mig saa sødt bedrog,
lød til Skiæbnen Adamidens Klage,
tag min Fryd, giv dens Phantom tilbage.«

Og Erindring Haabets Pensel tog,
malede i Fortids Skyggedage
Haabphantomets idealske Mage.