Staffeldt, A. W. Schack von Til Mennesk'heden. 1793

Til Mennesk'heden
1793

Skiøn var din Krands, o Mennesk'hed, og herlig
I din signende Haand Fornuftens Fakkel.
Var det Dig som fordum, et Bind for Øiet,
Køllen omhvirvled'?

Nu en Megæra, hvi forvandler Krandsen
Du til Furiens Slangehaar? hvi svinger
Du til Mordbrand Faklen og tænder Staters
Arvede Bygning?

Saa at i Samfald alle Ordner styrte
Medens Selvhed paa nye sit Chaos finder
Og forgiæves Tænkeren søger Reglen
I det Opløste.