Staffeldt, A. W. Schack von Tilfredshed

Tilfredshed

Intet jeg meere attraaer, hvis Skiebnens styrende Vilje
Skienker til Meierens Sved mig den sokratiske Fryd.