Staffeldt, A. W. Schack von Til * * *

Til * * *

Ydmyg staaer du og stum blant dybtnedskuende Stormænd,
Og usynlig du dig giør med Beskedenheds Slør:
Saaledes staaer i en Kreds af kneisende, frugtløse Graner
Gartnerens podede Træ, bugnende under sin Frugt.