Staffeldt, A. W. Schack von Fuldendelse

Fuldendelse

Mand og Qvinde i Favn er Tingenes høieste Spidse,
Thi hvad overgaaer Vælde og Blidhed i Pagt?