Staffeldt, A. W. Schack von Simplicitet

Simplicitet

Salig Naturens Søn, som foragter Livets Udpyntning
Og i Tilværelsen alt føler sig nøiet og stolt.