Staffeldt, A. W. Schack von Samme (2)

Samme

Ikke, Undseelse du, er Dydernes hellige Moder,
Brøde og Uskyld her, Rødmende, avlede dig:
Men som Taalmod er skiøn, naar mod Vanhælds Komme den smiler,
Saa, o Gratie! du er det ved blottede Last.