Staffeldt, A. W. Schack von Samlede digte

Selskabets forord

En tidssvarende udgivelse af Schack Staffeldts samlede lyriske forfatterskab er indlysende relevant. Det er sidst udgivet i 1843 af F.L.Liebenberg i to bind, men i en kronologisk, intern tilblivelsesorden, som er svær at dokumentere, især da Staffeldt i kappestriden med Oehlenschläger tilbagedaterer en stor del af digtene. Hertil kommer, at Liebenberg i en række tilfælde, hvor Staffeldt rettede i sine langt tidligere trykte digte fra tidsskrifter og nytårsgaver, gengav de langt senere, håndskriftlige versioner, som yderligere blev bearbejdet af udgiveren i klassicerende og pædagogisk retning.

I den nu foreliggende udgivelse ved adjunkt ved Københavns Universitet, ph.d. Henrik Blicher lægges trykketidspunkterne til grund for reetableringen af forfatterskabet, sådan som det måtte have taget sig ud for den datidige læser. De utrykte digte udgør en selvstændig gruppe organiseret efter tilblivelsestidspunktet. Den nutidige læser hjælpes samtidig af en kommentardel med udgivelsesrealia, ordforklaringer o.lign. foruden en efterskrift.

Der er grund til at fremhæve, at arbejdet med udgaven har fundet sted i ph.d.-regi ved Københavns Universitet, der også har finansieret projektet i kraft af et stipendium ved Institut for Nordisk Filologi. Den foreliggende udgave udgør rygraden i afhandlingen, der desuden består af en mængde selvstændige dele: en række artikler, registre og undersøgelser, fx af receptionshistorien.

En sådan ordning er forbilledlig set med DSLs øjne, da Selskabet kun undtagelsesvis har økonomiske muligheder for at realisere så store videnskabeligt funderede standardudgaver. Det var ønskeligt, om ordningen kunne gentages og vinde hævd.

Udgivelsen er muliggjort dels ved en trykbevilling fra Statens Humanistiske Forskningsråd, som DSL takker varmt, dels ved midler fra DSLs arv efter Jørgen Finn Møller.

København, den 19. februar 2001
Erik Petersen, formand Esben Albrectsen Karsten Friis-Jensen Ebba Hjorth
Bente Holmberg Flemming Lundgreen-Nielsen / Iver Kjær