Staffeldt, A. W. Schack von Uddrag fra Samlede digte

En sådan ordning er forbilledlig set med DSLs øjne, da Selskabet kun undtagelsesvis har økonomiske muligheder for at realisere så store videnskabeligt funderede standardudgaver. Det var ønskeligt, om ordningen kunne gentages og vinde hævd.