Staffeldt, A. W. Schack von Uddrag fra Samlede digte

Nytaarsgave 1803
Ode til Harmonien 163
Til Harmonien 167
Englene i Hytten 169
Brylluppet 171
Erindringer [Andre forkynde hvert Slag] 175
Til Hiertet [Hvad fattes dig, Hierte?] 177
Sang [Jeg kjender et Land, et velsignet Land] 180
Paa et aftalt Samlingssted [Staaer Dagens Vogn] 181
Natlig Fest 183
Sonnetter
I. Genierne 184
II. Ved Staden Wiens Beskuelse fra Gallizinbierget 185
III. Den Troefaste 185
IV. Til min Genius 186
V. Tempelhallen. Ved Indfarten i Brentafloden 187
VI. Ved en Amor af Mengs. - I den churfyrstelige dresdenske Samling af Pastelstykker 187
VII. Fredensriget 188
VIII. Tilstaaelsen 189
IX. Erindring og Haab [Tidt jeg giennem Mindets Skyggerige] 189
X. Til Marchesi. Efter en blid Aria 190
XI. Faklen 191
XII. Ved Midnat 191
Ax og Blomster
I. Til Gallia 192
II. Til Britterne 192
III. Grækerne 193
IV. Til Bonapartes Genealog 193
V. Under Moreau's Billede 193
VI. Ved Bonapartes Billede 193
VII. Demokratierne 193
VIII. Indskrift paa en Eeg 194
IX. Bøn 194
X. Det sande Værd 194
XI. Til en Bonmotkræmmer 194
XII. Den Lykkelige 195