Staffeldt, A. W. Schack von Uddrag fra Samlede digte

Nytaarsgave 1804
St. Jørgen fra Søen 207
Elskovs Rige 210
Trækfuglen [Fra kolde Himmel hænge] 212
Det Venetianske Foraarsgilde 213
Bærret. (Oldrussisk) 215
Til Sephir. (Efter det Spanske af Villegas) 217
Blomsterne [Og over Engen] 218
Af den røde Bog
Taalmod 220
Samme 221
Betingelse 221
Sammenligning 221
Til de Syge 221
Det Ypperste 221
Tilfredshed 221
Stoicisme 221
Valg 222
Kongen 222
Simplicitet 222
Uvidenhed 222
Den gode Skuespiller 222
De Viises Coquetteri 222
Glæderne 222
Alteret 223
Til de æsthetiske Realister 223
Til Theoristerne 223
Digterprøve 223
Det Frivillige 223
Til Digteren 223
Formen 223
Selvtilbedelse 224
Over Bryllupssalen 224
Til Delia 224
Til * * * 224
Beskedenhedsreglen 224
Philosophiens Oprindelse 224
Undseelsen 224
Samme 225
Fuldendelse 225
Sonnetter
I. Ved et Barns Død 225
II. Stoicismus 226
III. Fantasticis Sang 226
IV. Barmhiertigheds Tempel. Ved Billingtons Sang 227
V. Længsel efter Roe 228
VI. Billeddyrkelsen 228
VII. Sværmerens Huris 229
VIII. Hyrdetimen. 1 230
IX. 2 230
X. Floden 231
XI. Det kierere Bedrag. 1 232
XII. 2 232