Staffeldt, A. W. Schack von Uddrag fra Samlede digte

Digte, 1804
Første Afdeeling
Indvielsen 238
Troubadouren 239
Emmelina 241
Jagten 250
Jertegnet 252
Et Aar i Padua 254
Agnar og Aslaug 255
Den grædske Blomsterpige 262
Havmanden og Fiskerinden 264
Harpespilleren i Kong Erik Eiegods Leir 266
Tilbagekomst 270
Barden 273
Ephemeren 276
Ved Emmas Dødsseng. Af en ufuldendt Selvmordercharakteristik 277
Harpen 279
Den hellige Therese 285
Havfruen og Kongen 288
Naturdatteren 291
Kong Frode og Gubben 293
Jægeren 295
Fugleapotheose 297
Trende Nætter 300
Forfædrene 303
Snedkeren og hans Drenge, i Pestens Tid 312
Den ottende Søn 315
Ruinens Indvaaner 318
Juuledød 326
Kongen af Tyrus og Tiggersken 327
Elverpigerne og Børnene 333
Melancholie. Af en ufuldendt Selvmordercharakteristik 334
Ederduunsankerne 336
Den Vanvittige 338
Rigsdagen i Helvede 340
Kampen mellem Havmanden og Biergtrolden 345
Den nye Øe 352
Ynglingen fra Megæra 357
Anden Afdeeling
Kunstnerlængsel 364
Prometheus eller Menneskets Skabelse 365
Genien 380
Paa Toppen af Mont-Cenis 382
I Høsten 384
Lillas Minde 384
Ganimed 403
Heltedyrkelse 413
Under Lillas Vinduer 416
Til Naturkraften 419
Ved en døende Sommerfugl 427
Aftenhøitid 428
Digterne 430
Blomsten 432
I Canovas Værksted 435
Ved Søen 438
Digterphantasie. Om Vinteren 439
Drømmene 442
Dativen 444
Til Phantasien [Du, mit Livs velsignede Gudinde] 445
Det Uopnaaelige 448
Digterbekiendelse 449