Staffeldt, A. W. Schack von Uddrag fra Elise

Sjeldne Blomst i Jordens Dale,
Ak, du sank i Nattens Skjød! -
Men ti tusend' Sole dale,
Og ti tusend' gjennem Mørket brød.