Staffeldt, A. W. Schack von Uddrag fra Ode mine Vaabenbrødre tilegnet ved Fanernes Imodtagelse

Til Fredens vante Hiem, til Retfærds Herredømme
Lød Trudslens Tordenrøst;
En Misdaad, brammende med Oceanets Tømme,
Fnøs frem mod Danners Kyst.