Staffeldt, A. W. Schack von Uddrag fra Ode mine Vaabenbrødre tilegnet ved Fanernes Imodtagelse

Da Kampens Tordenbrag med Undergang dig trued',
Din Fredrik foran stod,
Og roligt Folket ind i Slagets Uveir skued',
Trygt bag hans Codrus-Mod.