Staffeldt, A. W. Schack von Uddrag fra Ode mine Vaabenbrødre tilegnet ved Fanernes Imodtagelse

Det hæved' Heltes Arm, det hærded' Heltes Hjerte,
Men Heltene sank hen ...
Triumph! thi skiønt de sank, dog brittisk Almagt lærte
At frygte Seieren.