Staffeldt, A. W. Schack von Uddrag fra Ode mine Vaabenbrødre tilegnet ved Fanernes Imodtagelse

Den ikkun Byttet vandt, de Overvundne Æren
Tog med fra hvert et Vrag,
Mens fra omtordnet Strand kampgraadig, indfødt, Hæren
Saae det misundte Slag.