Staffeldt, A. W. Schack von Uddrag fra Ode mine Vaabenbrødre tilegnet ved Fanernes Imodtagelse

O trefold salig den, som Borgerdyden kalder
Til Død for Almeengavn!
Thi Himlen vinker, naar det ædle Offer falder,
Og Tak staaer ved hans Savn.