Gyldenstierne, Mogens BREV TIL: Munk, Christen FRA: Gyldenstierne, Mogens (1565)

U. D. og St. [København, ca. 1565].
Mogens Gyldenstjerne til Kristen Munk.
Kongen sender Undsætning til Elfsborg. Kristen Munk skal angribe Fjenden. Mogens Gyldenstjerne sender ham noget Krudt. Erik Brockenhuus kan sige ham nærmere Besked. Den franske Legat har forhandlet om Fangerne.

Et breff tyl Crystyern Munck, at k. mt. sender syt krygs- folk op at vndsette Elsborig.

At hand met tet folck, han har, bruger seg entten tyl land eller wand etc.

Sender ieg hanom 2 tr krud, doch her er icke got wal ter.

Erick Brockenhus 1) kand nu hanom iidermer sijge hanom ald besked.

At tacke for alt got oc for syn skenck, hand meg met Erick send har; wyl tet forskiille.

At syge hiistruffuen 2) gode nat.

At ten franssois legat 3) er igen kommen; taller om dy fange, som bliffuer hijt sent. Erick kand syge hanom iidermere.

s. 278(Nedenunder med en anden Haand:)

MagnUS Guld

(I første Sides Margen staar med Mogens Gyldenstjernes Haand:)

At scryffue abudtdyssen i Marybo suar 1).

Egenh. Konc. i Mogens Gyldenstjernes Priv. Ark. Koncepter og Optegnelser.