Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-11-06)

Frederiksborg, 6. November 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Om en Landsknægt, der har ihjelstukket sin Hustru. Han skal i Nærværelse af Nickel Truckebrott 2) forhøre Stædernes Sekretærer om deres Ærende og skriftlig meddele Kongen det tilligemed sin Betænkning om Svaret derpaa.

Orig. med Segl, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift: Anamet ten 8. nouemb. — Tr.: K. Brb.