Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-07-12)

Rugaard, 12. Juli 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Admiral Hans Lavridsens Skrivelse til Mogens Gyldenstjerne om Flaaden og de Svenske har Kongen faaet, men kan vanskelig give Befaling herfra om, hvad man skal gøre. Admiralen bør dog holde Søen med Flaaden og gøre Fjenden alt muligt Afbræk.
s. 60(Paa en vedlagt Seddel:) Mogens Gyldenstjerne skal befale Admiralen idelig at underrette Kongen om Stillingen og skal om muligt sende Brød og Øl til Flaaden.

Orig. med Kongens Underskrift, paatrykt Segl, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift: Anamet ten 15. Dag. — Sedlen ligeledes med Kongens Underskrift. — Tr.: K. Brb.