Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-09-03)

Kolding, 3. September 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Om Befordring af Kongens Dreng Christoffer Rosengaard med Breve til Feltøversten og Krigskommissærerne. Om Høvedsmændene Rechenberg og Henrik von der Eichen.

Orig., stærkt beskadiget. Seglet og en Del af Udskriften mangler. — Tr. : K. Brb.