Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1568-05-01)

København, 1. Maj 1568.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Om Indløsning af det af Peder Christensen m. fl. pantsatte Gods.

T. o. a. L. 10, 18. — Tr.: K. Brb.