Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-07-23)

Sorø Kloster, 23. Juli 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Kongen er kommet tilbage fra Forhandlingerne i Flensborg med sine Farbrødre. Han vil blive i Sorø og paa Dragsholm i 14 Dage for at jage, men kan straks komme til København, hvis noget særligt sker. Om Flaa- dens Forsyning og om Mangelen paa Baadsmænd.
(Paa en vedlagt Seddel:) Rygter om, at Flaaden har været i Slag med den svenske Flaade. Kongen sender ham et Brev fra Peder Skram til Gennemlæsning.

Orig. med Kongens Underskrift, paatrykt Segl, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift: Anamet 24. jullij 66. — Tr.: K. Brb.