Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-07-06)

Korsør, 6. Juli 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Befaling til straks at sende medfølgende Breve til Halmstad til Befalings- manden 3) dér.

Orig. med Kongens Underskrift, paatrykt Segl, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift: Anamet 9. jullij. — Tr.: K. Brb.