Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-03-17)

Lund, 17. Marts 1566.
Kgl. Missive 1) til Mogens Gyldenstjerne.
Han skal straks møde i Vee hos Ritmester Hack Ulfstand med de Svende og Heste, som han skal holde til Rigets Tjeneste, da denne tidligere har s. 31faaet Ordre til at forsamle de under ham liggende Ryttere og rejse Fanen, men endnu ikke har kunnet gere det, da de tilsagte ikke er mødt.

T. o. a. L. 8, 509 b. — Tr.: K. Brb.