Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-10-21)

Frederiksborg, 21. Oktober 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Om Høvedsmand Caspar Thoubings Knægte.

Orig. med Kongens Underskrift, Spor af Seglet, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift: Anamet 22. october. — Tr.: K. Brb.