Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-11-01)

Frederiksborg, 1. November 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Da det ventes, at Svenskerne til Foraaret vil angribe Gulland, og da Folket dér paa Landet er næsten uddød, skal der sendes 400 tyske Landsknægte af Uttermarcks og Tobings Knægte dertil over Symmershafn. Silvester Francke skal følge dem dertil, og Biørn Kaas skal skaffe Skuder og Fetalje til dem for hele Vinteren.

Orig. med Kongens Underskrift, Spor af Seglet og Udskriften. — T. o. a. L. 9, 85b. — Tr.: K. Brb.