Gyldenstierne, Henrik Mogensen BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Gyldenstierne, Henrik Mogensen (1569-03-29)

København, 29. Marts 1569.
Henrik Mogensen Gyldenstjerne til Mogens Gyldenstjerne.
Han beder sin Fader om Tilgivelse for sin Handlemaade og lover, at han herefter aldrig vil befatte sig med hans Gods eller Bønder.

Enslydende, mutatis mutandis, med det foregaaende Brev, med Undtagelse af Beseglingen:

1) Henrik Gyldenstjernes Segl, derunder: dette kendis ieg Henrick Gyllenstiern med egen handtt.

2) Børge Trolles Segl, derunder: Berj Trolle till Lylløe.

3) Peder Billes Segl, derunder: Peder Bjlle meth eghen ha.

4) Kristen Munks Segl, derunder: Chrestiernn Munck met egen handth.

(Bagpaa med en anden Haand Paaskriften:)

Henrich Gyllennestiernne.

Orig. i Mogens Gyldenstjernes Priv. Ark. Indk. Breve.