Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-08-11)

Frederiksborg, 11. August 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Om Rygterne om Undergangen af nogle af Flaadens Skibe under Gotland.

Orig. med Kongens Underskrift og paatrykt Segl. — Tr.: K. Brb.