Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-06-30)

Frederiksborg, 30. Juni 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Han skal sende Christoffer Møller, som nylig er antaget til Tjeneste paa Flaaden, til Admiralen 2). De to Købsvende fra Antorff, som er indlagt i Herberge i København, maa han lade passere.

Orig. med Kongens Underskrift, paatrykt Segl, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift: Om Cristoffer Møller, om Antor. — Tr.: K. Brb.