Gøye, Birgitte BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Gøye, Birgitte (1568-10-21)

Ring Kloster, 21. Oktober 1568.
Birgitte Gjøe til Mogens Gyldenstjerne.
Hun takker, fordi han har underrettet hende om, at en Person er død af Pest i hendes Gaard i København; det fortryder hende meget, at hendes Skriver har optaget ham i Huset.

Orig. med Segl i Kgl. Bibl. Bøllingske Brevsamling. — Tr. : G. L. Wad: Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gjøe II, Nr. 169.