Foxall, John BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Foxall, John (1566-09-29)

London, 29. September 1566.
John Foxall til Mogens Gyldenstjerne.
Efter Modtagelsen af Kongens Brev har han bestilt 30 Slanger med Kugler og Tilbehør, der vil koste mindst 7—8000 Dlr., og har betalt 400 eng. Pd. paa Haanden. Resten betaler han, naar Skytset leveres ham tit Videreforsendelse, hvilket vil ske omkring purificatio Mariæ. Da han har anvendt næsten alle sine Penge hertil, beder han om inden Jul at faa 3—4000 Dlr. anvist i Antwerpen eller London gennem Simon Surbeck, hvis ikke Leveringen skal blive forsinket paa Grund af Mangel paa Penge. Han omtaler dette for i Tide at imødegaa Pengemangel.

Regiæ maiestatis literas, ab eo datas ad burgum Frede- rici vndecimo augusti, amplissime vir, non minus lubenter accepi quam quod in eis perscribitur officiosissime con- ficere decreui. Triginta colubrini cum glandibus alijsque rebus ad displosionem necessarijs septem aut octo dale- rorum millibus ad minimum veneunt. Quos ego statim perlectis regiæ maiestatis literis parandos curaui et præ manu arrabonis loco quadringentas libras monetæ Anglicæ persolui, residuum numeraturus, cum tormenta ipsa ad vos perferenda tradentur, quod fiet ad proximum purificationis festum. Et quia pro instituto mercatorio mercibus vitra citraque comportandis pecuniam meam pene exhausi, ab illius maiestate studiosissime contendo, vt per Simonem Sowerbecke aut alium quemlibet curet mihi dinumeranda ante festum natalicium uel Antuerpiæ uel Londini tria aut quatuor dalerorum millia; alioqui necessario futurum est, ut per rei pecuniariæ inopiam regia negotia tardius ad- ministrentur, quod ego nullo modo fieri vellem, quippe qui omnem industriam meam in eo sim positurus, vt quam fidelissimé omnia peragantur. In tempore angustiam pecuniariam expono, vt in tempore occurratur. Deus regiam illius maiestatem et tuam, illustrissime vir, dignitatem diu incolumem seruet, cui omnem operam, omne s. 127studium, omnem laborem meum consecro et commendo. Vicesimo nono septembris anno 1566 Londini.

Tui honoris studiosissimus
Hans Ffoxall.

(Bagpaa: Seglet og Udskriften:)

Illustrissimo viro domino Magno Gilderstein serenissimi Danorum regis præfecto in Coopeman Hauen.