Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-12-11)

Silkeborg, 11. December 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Han skal straks sende de Knægte, der skal til Elfsborg, afsted, hvis de ikke allerede er rejst.

Orig. med Segl, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift: anamet 19. Dec. 66, dateret 11. dag, om knechtte tyl Elsborig. — Tr. : K. Brb.