Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-05-12)

Lund, 12. Maj 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Om Forsendelse af Rug og Malt fra Kalundborg Slot til Gotland. To af Skibene i Norge skal til Flaaden i Østersøen.

T. o. a. L. 8, 558b. — Tr.: K. Brb.