Gøye, Birgitte BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Gøye, Birgitte (1568-11-01)

Kolding, 4. November 1568.
Birgitte Gjøe til Mogens Gyldenstjerne.
Christiern Munk er fast besluttet paa at ville have Dorte Gyldenstjerne til Ægte. Om deres Bryllup. Hun beder ham skrive sig til, hvorledes han har det i denne Pesttid. Jakob Skriver har faaet Lov til at give sin Svoger Husrum i hendes Gaard i København.

Orig. m. Spor af Segl i Kgl. Bibl. Bøllingske Brevsamling. — Tr.: G. L. Wad: Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gjøe II, Nr. 170.