Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-11-03)

Frederiksborg, 3. November 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Om Afsendelsen af de til Gulland bestemte Knægte til Symmershafn snarest muligt.

Orig. med Kongens Underskrift, Seglet og Udskriften. — Tr.: K. Brb.