Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-06-09)

Lundegaard, 9. Juni 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Befaling til i Kongens Fraværelse at varetage alt paa Københavns Slot.

Orig., stærkt beskadiget, med Kongens Underskrift og lidt af Udskriften. — T. o. a. L. 8, 575. K. — Tr.: K. Brb.