Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1567-01-29)

Frederiksborg, 29. Januar 1567.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Han skal tilholde sine Sønner Henrik og Frans Gyldenstjerne at udlevere en af Niels Lykkes Svende, der har ihjelskudt Oluf Jensen, Borger i Laholm, da de har hindret Manddraberens Udlevering til Profossen.

Orig. med Kongens Underskrift, Spor af Seglet, Udskriften 1) og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift: Anamet 30. dag ianuarij [anno 67].