Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; Danmarks Rigsråd FRA: Frederik 2. (1566-03-07)

Helsingborg, 7. Marts 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne og Raadet.
Om Bønderne i Faritz, Hemle og Vische Herreder.

T. o. a. L. 8, 501. — Tr.: K. Brb.